NĂNG LỰC SẢN XUẤT & THIẾT BỊ

   • Vốn điều lệ: 150 000 000 000 VNĐ
   • Doanh thu: 3 000 000 000 000 VND
   • Năm 2004: Thành lập công ty, trở thành thành viên Hiệp hội giấy Việt Nam.
   • Năm 2008: Chứng nhận quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do tổ chức Water Quality Association cấp.
   • Năm 2010: Chứng nhận FSC SỐ SGS-COC-008325 do Hội Đồng Quản Lý Rừng FSC cấp.
   • Năm 2010: Đứng vị trí 468 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
   • Năm 2015: Trở thành hội viên chứng thực Hiệp hội IN Việt Nam. Đạt thứ hạng 223 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
   • Năm 2016: Đứng vị trí 200 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng nhận FSC SỐ BV-COC-do Hội Đồng Quản Lý Rừng FSC cấp.
   • Năm 2017: Hoàn thành chuyển đổi sang chứng nhận Quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đạt thứ hạng 2 trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
   • Năm 2018: Đứng vị trí 210 trong số 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
   • Năm 2019: Đứng vị trí 205 trong số 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
   • Năm 2020: Chứng nhận FSC số BV-COC-154989 do Hội Đồng Quản Lý Rừng FSC cấp.